حفظ حریم خصوصی کاربران

تمامی اطاعات کاربران اعم از نام ، نام خانوادگی ، ایمیل ، شماره تماس که از کاربر دریافت میگردد توسط چیتالند محفوظ میباشد  و اطلاعات کاربران به هیچ عنوان در اختیار هیچ شخص ، شرکت و یا منبعی قرار نخواهد گرفت و دریافت اطلاعات کاربران تنها در قبال استفاده بهتر از اپلیکیشن چیتالند میباشد